Tezli Yüksek Lisans Programı:

Bu programdan mezuniyet için

  • Teze hazırlık semineri ve tez haricinde, toplam 22 krediden az olmamak kaydıyla, en az 8 adet dersi (MATH 501 İleri Mühendislik Matematiği ve MATH 502 Sayısal Optimizasyon, GSSE 599 Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği zorunlu, 5 seçmeli olmak üzere)
  • Teze hazırlık semineri (ME 591) ve tezi (ME 592, ME 593)

en az 122 AKTS kredisi toplayacak şekilde başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Seçmeli ders olarak kabul edilen derslerin toplamda iki tanesi ME lisans programı seçmelilerinden (ME 4XX kodlu dersler) veya başka bir yüksek lisans programından 5XX kodlu dersler arasından seçilebilir (Tez danışmanı onayıyla). En az 3 seçmeli dersin ME 5XX dersleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Teze hazırlık semineri ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, tez çalışmasını yürüttüğü yarıyıllarda tez dersine kayıt yaptırması ve tezini jüri değerlendirmesinde sözlü ve yazılı olarak başarıyla savunması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Bu programdan mezuniyet için

  • Dönem projesi haricinde, toplam 31 krediden az olmamak kaydıyla, en az 11 adet dersi (MATH 501 İleri Mühendislik Matematiği, MATH 502 Sayısal Optimizasyon ve GSSE 599 Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği zorunlu, gerisi seçmeli olmak üzere)
  • Dönem projesini (ME 590)

en az 92 AKTS kredisi toplayacak şekilde başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Seçmeli ders olarak kabul edilen derslerin toplamda en fazla iki tanesi ME lisans programı seçmelilerinden ME 4XX kodlu seçmeli ders ve en fazla iki tanesi başka yüksek lisans programlarından 5XX kodlu dersler olabilir (Danışman onayıyla). En az 4 seçmeli dersin ME 5XX dersleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu yazılı olarak vermek zorundadır.