Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler büyük bir hızla ilerlemektedir. Böyle hızlı ilerleyen bir teknolojik ortamda, lisans mezuniyeti sonrasında eğitim sürecinin devam etmesi özellikle mühendisler ve teknik alanlardan mezun olanlar için bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. Bu amaçla yola çıkan Makine Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek lisans programları öğrencilere bu yönde destek olmayı, lisans öğrenimi sırasında gördükleri, uyguladıkları kavramları ve teknikleri, derinlemesine ve uzmanlaşarak öğreterek, farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, alanında bilgi, beceri, teori ve pratiği birleştiren, bilimsel ve teknik yönden gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi, etik değerler, çevre, kalite gibi kavramları da dikkate alarak, makine, insan, ekonomik kaynaklar, zaman, enerji, bilgi gibi kaynaklardan oluşan sistemlerin sistem ve parça bazında tasarlanıp, üretilmesi, devamlılığı ve iyileştirilmesi için yöntemleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Mezunların, çeşitli sanayi kuruluşlarının ARGE birimlerinde, araştırma merkezlerinde çalışmaları, uzmanlık alanlarını ileri götürmeleri, bahsedilen bu kuruluşlara araştırma kültürünün kazandırılmasında rol sahibi olmaları ana hedeflerdendir.

Programda Enerji, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Termodinamik, İmalat, Mekanik, Tasarım, Kontrol sistemleri ve Makine Teorisi gibi Makine Mühendisliği konularını içeren seçmeli dersler ile İleri Matematik ve Sayısal Yöntemler ile ilgili zorunlu dersler bulunmaktadır. Enerji ve Savunma Sanayi bölümümüzün mezunlarına hitap eden iki önemli alandır. Yüksek lisns programımız, başta bu iki alan olmak üzere Makine Mühendisliğinin çeşitli alt dallarında öğrencilerin uzmanlaşmasına olanak vermenin, Makine Mühendisliği’nin tüm alanlarını kapsayacak geniş bir yelpazeden dersler alınmasına ve tezler yürütülmesine olanak tanıyan bir programla mümkün olduğunun bilinciyle açılmıştır.

Tezsiz programın amacı Makine Mühendisliği alanında teorik ve pratik bilgi birikimini güçlendirme amacıyla bu programa kaydolacak öğrencilere, seçtikleri alanda daha fazla bilgi, beceri edinmelerini sağlayacak bir program sunabilmektir. Tezli programın amacı, Makine Mühendisliği alanında bilgi ve becerilerini güçlendirmenin yanında teorik ve/veya pratik konularda araştırma yapmak isteyen mühendislere bu olanağı sağlayabilmektir. Programımız, Enerji, Termodinamik, Üretim Mühendisliği, Mekanik, Makine Teorisi ve Kontrolü bilim dallarını içermektedir; fakat diploma bu konuların herhangi birinde uzmanlaşılmış olsa da Makine Mühendisliği Yüksek Lisans diploması olarak, ayırım yapılmadan verilmektedir.

 Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanı